donderdag 25 februari 2010

Balkenende en staatsrecht

Twee interessante artikelen over een crisis in het rompkabinet Balkenende-III en de status van het demissionaire Balkenende-I (bedenk dat in die laatste ook de beslissing is genomen om de Irak-oorlog politiek te steunen)

http://www.tweedekamer.nl/images/20080401arsaequi_118-201477.pdf

http://www.tweedekamer.nl/images/VKOpenbaarbestuur20030501_118-201632.pdf

dinsdag 23 februari 2010

Nieuwe ministers

Ok, dus een aantal staatssecretarissen zijn bevorderd en een aantal ministers hebben dubbele functies gekregen:

een overzicht van opvallendheden:
- Onderwijs: Plasterk naar Rouvoet, dus van een atheïstische minister naar een streng-christelijke minister van Onderwijs. Tot zover de evolutietheorie. Ook homo-emancipatie valt dan onder Rouvoet. Ik kan dit geen vooruitgang noemen.

- Binnenlandse Zaken: Winnares van de Big Brother-award Guusje ter Horst wordt nu vervangen door de minister die ooit aftrad vanwege de overschrijding van opsporings-bevoegdheden en -normen door de politie, Hirsch Ballin. Daarnaast heeft hij nu zowel de politiemacht als de rechters onder zich.

- VROM komt onder Tineke Huizinga. Dat wordt dus chipkaartjes voor de natuurgebieden. Voordeel is dat natuur niet veel regie nodig heeft. Betekent wel dat ze het nog drukker krijgt, dus kan alleen maar slechter worden voor het OV-chipkaart-project.

- Defensie-minister van Middelkoop krijgt de portefeuille Wonen, Wijken en Integratie erbij. Dus kan het leger alsnog naar Gouda gestuurd worden.

Balkenende en botsende persoonlijkheden

http://adviespraktijk.info/2010/02/wie-wil-er-in-balkenende-iv/

Zeer interessant artikel over de invloed van Balkenendes gereformeerde achtergrond en de manier waarop hij omgaat met de andere ambitieuze en sterke persoonlijkheden in zijn verschillende kabinetten.

Trouwens, ook de overige blogs op deze site zijn zeer interessant, raken voor een deel ook de interesse-punten van mijn blog.

maandag 22 februari 2010

Internationale invloed

De commissie Davids kon geen bewijzen vinden dat de benoeming van Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de NAVO, rechtstreeks gevolg was van onze politieke steun aan de inval in Irak.

Door de CDA is dat natuurlijk opgevat dat er helemaal geen verband tussen zou zitten, en dat onze politieke steun aan de Irak-oorlog helemaal niet was om op die manier onze invloed te vergroten.

Maar nu we dus stoppen met Uruzgan (iets waar de NAVO ook vanaf wist), zouden we opeens wel kunnen vergeten dat we invloed en hoge posten in internationale organisaties kunnen vergeten.

Hebben die internationale acties nu wel of niet invloed op de kans dat we hoge posten krijgen? Dat weet niemand, maar de argumenten worden gebuikt al naar hoe het uitkomt...

donderdag 18 februari 2010

Onderhandelen

Ruim een jaar geleden was ik, namens de bewonersvereniging, deel van een onderhandelingsteam met de SSH (de woningbouwcorporatie) over de hoeveelheid uitwisselingsstudenten op de flat (zogenoemde Short Stay). Op dat moment waren er, op de 800 bewoners, al 50 kamers gereserveerd voor Short Stay. De SSH echter wou 1 van de 2 flats (dus 400 kamers) volledig reserveren voor Short Stay. Omdat dat nogal gevolgen zou hebben voor de cohesie op de flat en de continuiteit van het woonbestuur (short stayers blijven immers niet lang, en dat is niet goed voor de continuiteit), waren wij als woonbestuur (ook namens de bewoners, volgens de stemming op een ALV) daar tegen. Eerder hadden we al een uitbreiding naar 200 tegen kunnen houden.

Tijdens de onderhandelingen ging het steeds meer naar een compromis van 200 short stayers. Wel hebben we een aantal gunstige voorwaarden voor bewoners die ruimte maken voor de short stayers kunnen binnenhalen. Maar wat mij opviel tijdens het onderhandelingen is dat het eigenlijk heel krom is. Wij bleven het liefst bij de status quo (50 short stayers), SSH wou vermeerderen (waarbij het onduidelijk bleef met hoeveel eigenlijk). Elk compromis is voor ons een verlies (namelijk een uitbreiding van het aantal), en voor de SSH een overwinning (misschien zelfs wel precies wat ze willen, als ze namelijk hoger inzetten dan wat ze willen).

De PvdA zit in hetzelfde schuitje nu met Uruzgan. De afspraak was dat we dit jaar stoppen, dat is de status quo (ook al is die status quo in zichzelf een verandering, dat was wel de afspraak, maar de CDA kan dat heel mooi spinnen dat de PvdA draait). Er schijnen nu 17 ministerraad vergaderingen zijn geweest (onderhandelingsrondes dus). Ik stel me dat zo voor dat de PvdA elke keer zegt: "nee, we gaan weg, zoals afgesproken", terwijl Verhagen dus wel door wil gaan. "Nee Wouter, we blijven". Elke keer proberen een nieuwe optie te vinden, elke keer proberen weer iets nieuws om maar niet toe te geven aan de Nee, en zelfs het proberen via de NAVO te doen ("Als we nou eerst eens vragen wat de NAVO eigenlijk wil?"). Al die tijd blijft de PvdA nee zeggen, maar ze geven Verhagen wel de ruimte, omdat ze natuurlijk niet het risico willen lopen dat de CDA zegt dat de PvdA breekt. Totdat de CDA eindelijk wijs wordt en beseft dat de PvdA gewoon aan de afpsraak wil houden.

Maar elke compromis is verlies voor het PvdA (want voor hun is maar 1 optie: nee), terwijl er voor de CDA natuurlijk wel een hoop ja-opties. De CDA kan gewoon telkens proberen andere ja-opties voor te leggen, en op die manier de PvdA uiteindelijk te vermurwen.

Het is het CDA dan ook in deze die niet alle opties openhoudt, want de afgesproken optie accepteren zij niet. Ik hoop dat PvdA zijn poot stijfhoudt. En zo niet, hebben we volgend jaar toch een parlementaire evaulatie van deze militaire missie.

woensdag 3 februari 2010

Rationele afwegingen

Nou hoor ik de staatssecretaris voor de OV-chipkaart zeggen dat het lastig is voor mensen als ze zowel strippenkaart als OV-chipkaart kunnen gebruiken. Want dan moeten ze telkens de tarieven vergelijken. Laat dat nou net het hele idee zijn waarom de overheid overal marktwerking in wil voeren, want, zo zegt zij, mensen zijn rationele wezens die telkens financiële afwegingen kunnen maken zodat zij zo voordelig mogelijk uit zijn.

Maar blijkbaar is dat toch te lastig?