dinsdag 26 januari 2010

Sargasso: brief aan de NS

Sargasso: Beste NS, mag ik even vangen

Geachte heer Meerstadt,

Mag ik even vangen?

Sorry, ik val met de deur in huis. Laat ik anders beginnen. Als president-directeur bent u verantwoordelijk voor de invoering van de OV-Chipkaart voor de NS. Ik wil er best eentje hebben, want dat gehannes met strippenkaarten en papieren vervoersbewijzen is ook niet alles.

Er is echter een aantal zaken dat ik niet zo goed begrijp.

.....

Wie wil dat rekeningrijden nou?

Volgens de laatste Tweede Kamer-verkiezingen, zou een meerderheid van de nederlanders rekeningrijden graag ingevoerd zien.

Volgens de website Verkiezingskijker.nl (die alle oude verkiezingsprogramma's doorzoekt), waren zowel CDA, PvdA, CU, als ook SP, GL, VVD, D'66 voor. Van alle gekozen partijen waren alleen PVV en PvdD tegen, dan wel neutraal.

Ik vind altijd dat je voorzichtig moet zijn om bij elk onderwerp te kunnen zeggen dat er een meerderheid voor is, puur omdat het in de verkiezingsprogramma's staat. Er staan namelijk zoveel onderwerpen in de verkiezingsprogramma, dat er gewoon geen enkele partij is die al jouw onderwerpen vertegenwoordigt. Daar vindt het eerste "compromis" al plaats: welke partij kiest een kiezer.

Daarna wordt er een coalitie gevormd, en daar vindt meestal een tweede "compromis" plaats: het regeerakkoord. In dit geval waren alle partijen het eens, maar ook vaak zat niet. Maar omdat er blijkbaar toch een regeerakkoord gevormd moet worden, verplichten de fracties zich om voor deze onderwerpen toch voor te stemmen, ook al staat het niet in hun partijprogramma.

Dan komt uiteindelijk het derde compromis. Het wetsvoorstel en de stemmingen. Omdat de coalitiepartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken dat dit onderwerp doorgang vindt, hebben ze de neiging minder kritisch te zijn op onderdelen, waardoor het meestal minder goed doordacht en/of technisch compleet is. Oppositiepartijen die doorgaans wel scherper hierop zijn komen er vaak met moties niet doorheen.

En als het dan uiteindelijk via de media of de praktijk bij de burgers terecht komt (voor of na de uitvoering) blijken er in al die compromissen of politieke spelletjes toch zoveel mis te zijn gegaan, dat de burgers snel weer ontevreden zijn. Als klap op de vuurpijl komt dan het politieke verweer "de burger was in meerderheid voor". Die stelling klopt al niet, en was al helemaal geen mandaat om het knullig uit te voeren.

Zo ook bij dit rekeningrijden. Ja, een meerderheid van de kiezers stemde op een partij die dit in hun programma had. Hoe ze dit dan dachten uit te voeren stond niet in de programma's, en daar kregen ze dus feitelijk carte blanche in. En die hebben ze gebruikt. Maar niet op een manier dat de burger in meerderheid hier nog voor kan zijn.

Maar hoe dan? Hoe dan om te gaan met verkiezingsprogramma's en bepalen wat de kiezer nu eigenlijk wil? Daar kom ik een volgende bijdrage op terug, want anders wordt het iets te lang

vrijdag 22 januari 2010

Belle van Zuylen gaat niet door!

Nav het afblazen van de Belle van Zuylen vind ik dat politici niet alleen kritiek moeten krijgen, maar ook complimenten als ze hun werk wel goed doen. Dus heb ik zojuist onderstaande mail gestuurd naar de gem. Utrecht.


LS,

mijn complimenten aan wethouder Bosch. Hij heeft laten zien dat er ook nog bestuurders zijn die een open blik houden en open staan voor nieuwe overwegingen, en zich niet blindstaren op een eerdere beslissing over prestige-projecten.

Met vriendelijke groet,

Richard Westerbeek
toekomstige bewoner Terwijde

woensdag 20 januari 2010

RET tarieven...

Onderstaande klacht vandaag ingediend bij de RET.

LS,

Nav restitutie-verzoek KL 926159 heeft mw. Leeflang mij meegedeeld dat ik voor de juiste tarieven altijd contact op kan nemen met de klantenservice voor tarief-informatie. Dit omdat gebleken is dat de informatie op 9292ov.nl niet gegarandeerd juist is (zoals ook bevestigd door dhr. Nico Zantman)

Ik was voornemens vanavond met de RET te reizen van halte Lijnbaan (via Kruisplein) naar halte Lommerrijk. De tarief-informatie van 9292ov.nl was hierin duidelijk onjuist, dus ik heb, zoals mw. Leeflang had aangegeven, de klantenservice gebeld.

Deze klantenservice kwam op hetzelfde bedrag uit (behalve dat het dubbele starttarief hiervan nog afgetrokken werd). Echter, dit tarief is nog steeds onjuist, want het stukje van Lijnbaan naar Kruisplein (1 halte) zou 2,33 kosten, terwijl het volgende stuk (ook incl. het basistarief), 1,26 kost, terwijl dit stuk veel langer is. Daarnaast zou dit betekenen dat de reis 87% duurder is dan met de strippenkaart.

Aangezien de klantenservice mij dus ook niet kon voorzien van de gegarandeerd juiste tarieven (dit is bevestigd door uw medewerker, Michael Sadloe), heeft mijn telefoontje geen nut gehad.

Ik heb echter 18 minuten en 55 seconden aan de lijn gehangen, voornamelijk omdat de eerste medewerker regelmatig moest overleggen met een collega. Dit is nota bene duurder dan de reis (met strippenkaart) kost.

Daarom zou ik u willen verzoeken de gemaakte kosten (0,10 eurocent/minuut, dus 1,80 euro) te vergoeden.

Mijn rekeningnummer is xxxxxxxxxxxxxxx

Tevens moet ik u meedelen dat als de tarieven op 9292ov.nl niet juist zijn vanaf 11 februari, ik geen gebruik meer zal maken van de RET.


Met vriendelijke groet,

Richard Westerbeek


---------
(klacht 30960)

dinsdag 19 januari 2010

Gratis reizen

Vanochtend werd ik door een rood lampje begroet bij het instappen van de bus.
"Loop maar door, hij doet het niet"

Navraag bij de chauffeur leerde dat de OV-chip-lezer zichzelf niet geregistreerd had bij het apparaatje in de bus wat de dienstregeling en locatie bijhoudt. Normaal mag hij zo niet rijden met die bus, maar het was de ochtendspits, en dan hebben ze alle bussen nodig. "Liever dan maar gratis rijden, dan niet rijden"

Kinderziektes? Inherent probleem aan de manier waarop de OV-chip werkt? In ieder geval werkt het nog niet zoals het zou moeten.

woensdag 13 januari 2010

Balkenende en het Irak-rapport

Hoewel er al genoeg gezegd is gisteren over het rapport, en er vandaag vast ook nog genoeg gezegd gaat worden, ga ik hier toch ook mijn zegje doen. Daar heb je immers een blog voor, niet waar?

Het rapport bevat zelf weinig "nieuws", in ieder geval niet veel wat we niet al wisten. Helaas is het voor de Tweede Kamer niet genoeg dat "we" "weten" dat de premier geen regie voert als het moet, dat de premier selectief shopt in informatie, dat de Kamer (dientengevolge) niet volledig wordt ingelicht. De burgers van Nederland weten dat al jaren, maar voor een motie van wantrouwen is het nodig dat de Kamer dit zwart op wit heeft staan.

Welnu, dat is er dan nu eindelijk. Balkenendes reactie op de door hem aangestelde commissie toont aan dat de commissie duidelijk onafhankelijk genoeg heeft geopereerd, dus het lijkt mij dat de Tweede Kamer, of anders dan toch de Eerste Kamer, nu genoeg zwart op wit heeft staan voor die motie van wantrouwen. Dus laat maar komen.

Dit rapport legt ook, vrij pijnlijk, een aantal van Balkenendes zwakke punten bloot. Karaktertrekken die hij in de afgelopen 7 jaar duidelijk nog niet verbeterd heeft. Door zijn reactie, maar ook door genoeg politieke zaken het afgelopen jaar, afgelopen weekend nog zijn solo-actie mbt Natura 2000, heeft hij Davids eigenlijk in al zijn conclusies gelijk gegeven.

* Hij voert geen regie. Niet eens over zichzelf, want na de, voorbesproken, persconferentie, schiet ie zodanig in de verdediging dat de PvdA alsnog zich een beroerte schrikt.

* Hij heeft een zodanige tunnelvisie dat alles wat niet in zijn straatje past eenvoudig terzijde wordt geschoven met een "wij zien dat beeld anders". Daarom heet het ook tunnel-"visie". Gaat om het zien. Maar zien is nog niet de waarheid, ook niet de politieke.

* De kamer behoeft geen volledige of juist informatie, alleen maar die informatie die hij wil dat ze krijgen, zodat ze het met hem eens zijn. Daarnaast moet hij in de Kamer een reactie gaan geven, niet in de pers.

* Hij kan absoluut niet tegen kritiek op zijn functioneren. Sorry komt niet voor in zijn vocabulaire. Maar als hij gelijk krijgt, grijpt hij het wel met twee handen aan. Hij zoekt continue erkenning.

Die laatste in het bijzonder maakt hem ongeschikt voor de premier-functie. Die moet stevig in zijn schoenen staan, maar ook weten wanneer dingen zodanig fout zijn gegaan dat je je conclusies daaraan verbindt. De premier geeft leiding, delegeert, maar zorgt ervoor dat op kritieke momenten hij overzicht heeft en de knopen doorhakt. Daarbij ook gebruik maken van alle beschikbare informatie. En, zolang er nog mogelijkheid is om de besluitvorming bij te stellen, open blijft staan voor alle nieuwe informatie. "Een nieuw weegmoment", zoals hij dat zelf zo vaak zegt.

Dit rapport is in feite een brevet van onvermogen voor de premier, wat hij zelf door zijn eerste reactie nog bevestigt ook. Ontslagen wegens disfunctioneren. Doe vanmiddag maar.

Als laatste nog, ook de Tweede Kamer krijgt een veeg uit de pan, namelijk dat er nauwelijks een inhoudelijk, diepgaand debat over Irak is gevoerd toen het nodig was. Die kritiek gold toen, en die kritiek geldt voor een deel nog steeds. Ook de Tweede Kamer zou er wijs aan doen deze kritiek mee te nemen en toch eens kijken of de huidige manier van debatteren een inhoudelijk debat niet juist in de weg staat.

dinsdag 12 januari 2010

Bodyscanner en vroegtijdig uitchecken

Gisteren op Radio1 bij Villa VPRO een gesprek met advocate Inez Weski en het CDA-kamerlid Haersma Buma. Op een gegeven moment kwam het gesprek op de (mobiele) bodyscanner, en het CDA-kamerlid beweerde dat de bodyscanners gebruik maken van onschadelijke micro-golven. Oplettende burgers weten inmiddels dat Schiphol de verkeerde scanners hebben besteld. Namelijk de scanners op micro-golven, die niet in staat zijn om niet-metalen wapens (of explosieven) te detecteren. Voor dergelijke stoffen moet je gebruik maken van Röntgen-scanners.

Is de heer Haersma Buma onwetend of bewust bezig het publieke debat te misleiden? Ik zit mij dan op te vreten achter de radio omdat over het algemeen politici met dit soort uitspraken wegkomen. Gelukkig liet mw. Weski zich niet van de wijs brengen, en zij wees het Tweede Kamer-lid erop dat het wel degelijk dus om Röntgen-scanners gaat. Helaas liet het programma geen tijd meer om de reactie van de CDA'er hierop te vragen. Maar in ieder geval heeft de luisteraar uiteindelijk de goede informatie gekregen.

---------------

En nog een klein OV-chipkaart-dingetje. Vanochtend weer eens met de bus, en behalve dat bij de deur 1 van de 2 scanners het al niet deden, kregen we nu bij het bereiken van het station de mededeling van de chauffeur dat we alvast uit moest checken, omdat straks "de computer uitgaat, en dan kun je niet meer uitchecken". Oh? Waren wij even blij met deze meedenkende chauffeur, maar voor het zelfde geval stond de computer al uit, en moesten weer een stuk of 10 passagiers via de post geld terugvragen. Goed systeem jongens.

maandag 11 januari 2010

Winterweer in Europa

Een aantal interessante links die pogen te verklaren waarom wij intussen al 3 en halve week sneeuw hebben in Nederland en de rest van Europa.

http://dotearth.blogs.nytimes.com/2010/01/04/polar-pressure-pattern-driving-chill-nearly-off-chart/
http://www.bbc.co.uk/blogs/thereporters/richardblack/2010/01/arctic_conditions_arctic_cause.html

Als ik het goed begrijp, is de luchtdruk op een aantal meetpunten op ongeveer 45° NB, extreem laag (relatief gezien). Ik heb inderdaad op veel weergrafiekjes gezien dat er flinke lage-drukgebieden zich in Zuid-Europa ophouden. Lucht (en dus wind) stroomt altijd van hoge-drukgebieden naar lage druk, dus in dit geval betekent dat een noordelijke stroming, en die brengt in de winter dus koude lucht naar het zuiden. Dat gebeurt wel vaker in de winter, maar nu lijkt dit dus aan te houden.

Deze lage-luchtdruk is een deel van de zogenoemde arctische oscillatie en die zit nu dus in een extreem negatieve fase. Dit lijkt echter een zij-effect te hebben. Ik heb gelezen, hoewel het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit komt, en of het effect zo dramatisch als dit artikel lijkt te suggereren, maar het lijkt erop dat de Golfstroom tijdelijk compleet afgebogen is en Europa niet meer lijkt te bereiken.

Dat verklaart allereerst natuurlijk ook de koude temperaturen, maar zou wel eens ernstigere effecten kunnen hebben. Er zijn wetenschappers die al een tijdje zeggen dat een shutdown van de golfstroom wel eens ernstige effecten kan hebben voor het wereldwijde klimaat-beeld. Daarbij horen een afkoeling van Europa, een verder opwarmen (en dus afsmelten) van Groenland, of misschien zelfs wel een nieuwe ijstijd.

Moeite waard om verder uit te zoeken en in de gaten te houden.

UPDATE:
http://sargasso.nl/archief/2010/01/11/service-golfstroom-filmpjes/

Het lijkt erop dat het maar een kortdurend iets. Daarnaast heb ik ook linkjes gevonden dat dit in november 2005 ook al een keer gebeurde (en zelfs iets langer aanhield).

Moeilijke met meteorologie is dat het soms onduidelijk is wat nou precies oorzaak en gevolg is. Veroorzaakt de andere windstroming van de Arctische Oscillatie nu een tijdelijke stop van de oppervlakte-golfstroom (die deels ook door wind veroorzaakt wordt), of gaat het andersom. En wat veroorzaakt nou eigenlijk dat die AO nu zo laag is?

donderdag 7 januari 2010

Email van de NS. En klacht terug

Email verzonden via het kla(n/ch)ten-formulier van de NS, naar aanleiding van een email met een link naar deze melding:

--------------------------------------------

Vanochtend kreeg ik een email van de NS. Hierin stond dat er beperkt treinen reden. En dat jullie een zogenoemd zoutkaartje hebben.

1) Ik heb aangegeven dat ik geen prijs stel op mail van de NS. Desondanks blijkt dat niet te werken. Bij deze wil ik de NS verzoeken mijn email-adres te verwijderen uit alle databases, behalve daar waar die nodig is voor het functioneren van Mijn NS-account, en zonodig voor de OV-chipkaart. In ieder geval wens ik hoe dan ook geen reclame van de NS meer te ontvangen.

2) Betreffende de bijgevoegde reclame in de "spam"-email. Juist vaste reizigers van de NS staan in jullie klanten-bestand, en die hebben dus helemaal niets aan jullie reclame-actie. Ik heb al 40% korting. Daarom zou ik willen verzoeken dat jullie ook een compensatie-actie bedenken waar houders van abonnementen of voordeeluren-kaart ook nut van hebben.

3) Voor gebruikers van een ov-chipkaart zonder voordeeluren- of jaarkaart: hoe moeten die eigenlijk dat zoutkaartje gebruiken met hun OV-chipkaart?

De beperkte solidariteit van Bos

Vanochtend op BNR een column van de adjunct-hoofdredacteur. Die had het over Ijsland en Bos. Hij betoogde dat Bos voor zijn beurt ging door de nederlandse spaarders (die welbewust een risico namen door hun spaargeld buiten de EU te beleggen op een bank die een onreëele rente rekent) hun geld te garanderen, zelfs hoger dan het bedrag van de deposito-garantie.

Wat hij daar feitelijk deed was het risico bij de burger wegnemen en bij de nederlandse staat neer te leggen. Hij had daarvoor geen wettelijke basis, noch verplichting. Wel leverde het hem tijdelijk een aantal zetels op. Hij verklaarde zich solidair met de binnenlandse spaarders, ongeacht de gevolgen.

Nu probeert hij namens de nederlandse regering, geholpen door de britten en de IMF (die notabene geleid wordt door een Nederlander op het ogenblik. Is dat geen belangenverstrengeling? Dient die niet tijdelijk opzij te stappen zodra het over Nederland zelf gaat?), de IJslanders onder druk te zetten om per inwoner 4000 euro te betalen voor het risico wat eigenlijk de nederlandse spaarders (en regering) op zich namen.

Dat is niet bepaald solidair. Bos' solidariteit geldt blijkbaar alleen voor Nederland, en niet voor het verre IJsland. Erger nog, zijn nederlandse solidariteit gaat ten koste van de welvaart van anderen. Vreemd genoeg verbaast het mij niets. Tijdens de debatten bij het europese grondwets-referendum maakte Bos al uitspraken waardoor duidelijk was dat zijn solidariteit zich beperkte tot Nederland. Het is jammer dat hij dat daadwerkelijk tot uitvoer brengt.

Ik ben geen rasechte socialist, en zeker geen communist, maar de uitspraak "arbeiders aller landen" is blijkbaar ook voor de PvdA geen vanzelfsprekendheid meer. Daarom viert Nederland ook geen Dag van de Arbeid. Zingen ze de Internationale nog wel bij de PvdA-congressen?

woensdag 6 januari 2010

Hoorzitting EPD

Vorige maand was er de besloten hoorzitting van de Eerste Kamer over het EPD (Electronisch Patiënten Dossier). Op zich al een ietwat vreemde vertoning, maar daar hebben andere blogs ook al genoeg over gezegd.

Wel heb ik hier de bijdrage van Vincent Icke (hoogleraar Sterrenkunde op de Universiteit van Leiden en (oud)-columnist). Waarom precies hij daarvoor uitgenodigd is in eerste gedachten onlogisch, maar zijn bijdrage is zeker wel interessant leesvoer. Schokkerend ook.

Bijdrage Vincent Icke

dinsdag 5 januari 2010

Publieke uitlatingen van een bestuurder

Een bestuurder, zoals een minister, staatssecretaris of wethouder, staat het natuurlijk vrij deel te nemen in het publieke debat. Hierbij dient hij (of zij) zich echter wel te beseffen dat een bestuurder altijd spreekt als bestuurder, en niet als persoon. En als zodanig wordt geacht feiten te geven, en geen meningen. Dat is het terrein van politici en burgers.

Op Publiekrecht en Poltiek wordt een rechtszaak besproken van een financieel adviseur/advocaat tegen de staat (vertegenwoordigd door staatssecretaris De Jager). De staatssecretaris heeft in een tv-programma zijn mening ("heb ik begrepen", verzwakt hij zijn uitspraak) gegeven over de eiser, dat deze schijnbaar klanten advies geeft wat leidt tot illegaal gedrag. Dit is echter nergens op feiten te staven, en daarmee dus een mening van de staatssecretaris.

Zoals de rechter schrijft:
3.7. Voorts komt in dat verband grote betekenis toe aan de omstandigheid dat de staatssecretaris de desbetreffende zinsnede heeft geponeerd als feit, terwijl dit feit zoals hiervoor overwogen niet is komen vast te staan. De nuancering die de staatssecretaris heeft aangebracht door eraan toe te voegen “heb ik begrepen” maakt dit niet anders. De staatssecretaris had, gelet op de positie die hij inneemt als publieke figuur, erop bedacht dienen te zijn dat zijn uitlating over de werkwijze van eiser tot veel aandacht in de media zou leiden en aldus zijn eer en goede naam in grote mate zou aantasten. De staatssecretaris dient zich er van bewust te zijn dat aan zijn mening grote waarde wordt gehecht.

Dit is precies wat de positie van Bos zo moeilijk maakt, als bestuurder kan hij onmogelijk tegelijkertijd politiek leider van de PvdA zijn, en zich afzetten tegen het CDA. Een premier heeft in bovenstaand spanningsveld toch een grotere vrijheid. Het kabinet spreekt met 1 mond, en de premier is de eerste minister. Zijn mening is feitelijk hetzelfde als het kabinetsbeleid, en daarom kan hij gerust zijn mening (en daarmee partij-standpunt) uitdragen. En als een andere partij in het kabinet het daar niet mee eens is, zijn zij degene die dan draaien of de stekker eruit trekken.

Daarom kan ik alleen maar de beslissing van Pechtold toejuichen om bij coalitie-deelname in de Tweede Kamer te blijven zitten. Behalve als D'66 de grootste wordt, en de premier levert. Dan kun je natuurlijk niet zomaar met iemand anders aan zetten, dan ben je verplicht de democratische wens uit te voeren. De premier wordt op die manier "gekozen" en kan dus ook zijn politieke standpunten uitdragen en uitvoeren via het kabinet.

PS. De staat is veroordeeld door de rechter tot het plaatsen van een rectificatie in 4 landelijke dagbladen en het betalen van de kosten (1150 euro). Dus de staatssecretaris maakt, geheel in eigen persoon, in eigen keuze en volledig bewust, een publieke faux-pas, maar het is de burger die voor de kosten opdraait. Dat moet toch niet te vaak gebeuren.

zaterdag 2 januari 2010

Meer dan alleen een blog

Een actieve burger is ook een kritische burger. Een burger zou ten alle tijde het recht moeten hebben om de overheid vragen te stellen of uitleg te vragen. Zeker als de democratisch gekozen vertegenwoordigers dat wat af laten weten.

Daarom heb ik zelf een aantal projectjes lopen, en stel ik vragen of dien klachten in bij (semi-) overheidsinstanties. Hiernaast kun je zien wat er nu loopt en wat al is afgerond. Sommige dingen zijn klein (maar ook daar zou je een tijdig en goed antwoord verwachten). Sommige dingen zijn wat groter en complexer.

Komende dagen zal ik in mijn blog verder uitleggen wat de verschillende projecten inhouden.

vrijdag 1 januari 2010

Een nieuw decennium

Mijn goede voornemen voor dit jaar vindt hier zijn uiting. Al een tijdje stuur ik regelmatig mailtjes naar een aantal mensen die net zoals ik geïnteresseerd zijn in politiek. Vooral privacy-ontwikkelingen, het gedoe rond de OV-chipkaart en verhouding tussen burger en overheid zijn daarbij de meest voorkomende onderwerpen.

"Start een blog," zeggen ze dan. Goed idee, prima om in dit nieuwe decennium mee te starten. Bij deze dus. Op dit blog zal ik mijn ervaringen rond het gebruik van de OV-chipkaart bijhouden. Tevens ook de pogingen die ik doe om meer duidelijkheid te verkrijgen hierover van de vervoersbedrijven. Ik zal regelmatig links plaatsen naar interessante artikelen over o.a. privacy, en zo af en toe zal ik een eigen stukje schrijven over de verhouding tussen burger en overheid of de politiek, want ik volg redelijk de debatten in Den Haag.

Allemaal de beste wensen voor 2010 en dit nieuw decennium. Laten we hopen dat alle slechte ontwikkelingen van de afgelopen 10 jaar een ommekeer zullen vinden in de komende tijd.