dinsdag 30 maart 2010

CIA en WikiLeaks

http://sargasso.nl/archief/2010/03/30/geheim-cia-rapport-laat-manipulatie-west-europese-publieke-opinie-zien/

Erg goed, doch schokkend, stuk leesvoer. Ook het genoemde PDF-docje en andere document-links zijn de moeite waard...

dinsdag 16 maart 2010

UWV - deel 2

Zojuist is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat het UWV alle zaken moet herzien mbt het "frauderen" van ZZP'ers. Niet dat deze fraudeerden, maar verscheidene bronnen in media schetsen een beeld dat beginnende ZZP'ers niet goed door het UWV zouden zijn voorgelicht, en dat UWV zelf niet voldoende wist hoe het precies zat. Hierdoor kwamen de ZZP'ers in de problemen met de belastingaangift, wat bij controle duidelijk werd. Zodoende werden ze, onopzettelijk, als fraudeurs gekenmerkt.

Later vandaag is een spoeddebat over wat ik omschreef in mijn vorige posting, maar intussen heeft het UWV per motie dus een behoorlijke hoeveelheid werk erbij gekregen. Komt er dan ook geld bij? Maar het UWV heeft zijn taak onbehoorlijk uitgevoerd, moet de belastingbetaler hier dan maar weer voor opdraaien? Maar wie zou het anders betalen? Flink dilemma. Wel is de regering verzocht (die bovenstaande motie afraadde) om uiterlijk morgenochtend aan de Kamer te laten weten hoe zij deze motie denkt uit te voeren. Ik ben benieuwd

donderdag 11 maart 2010

UWV: geen werkverschaffing

Het UWV, het overheidsloket om werklozen weer aan het werk te krijgen, moet bezuinigen. Het budget voor dit jaar is al bijna op, en daarom "gaan we minder externe reïntegratiebureaus inhuren".

Dat ze hun primaire taak al uitbesteden aan externe bureaus is al weer erg zat (en een stompzinnig voorbeeld van de marktwerking), maar deze is bijna ironisch te noemen.

Omdat er te veel werklozen hebben, hebben ze niet meer genoeg geld om externe bureaus te betalen om mensen aan het werk te helpen, waarna dus de werknemers van die bureaus werkloos gaan raken omdat de bureaus geen opdrachten meer krijgen. Die werkloze ex-reïntegratiebureau-medewerkers gaan dan bij het UWV aankloppen om daar dus niet meer door henzelf geholpen te kunnen worden.

Iets met kafkaeske onlogica?

woensdag 10 maart 2010

De stemcomputer is geen oplossing

Verscheidene autoriteiten en stemmers pleiten voor terugkeer naar de stemcomputer, omdat stemmen met het potlood zoveel chaos geeft. De nadelen van het potlood-stemmen overtreffen volgens hen de nadelen van het gebruik van de computer.

Helaas is dit geen goede voorstelling van zaken. Allereerst is een deel van de chaos niet veroorzaakt door het potlood-stemmen, maar door gebeurtenissen tijdens het stemmen. 2500 verkeerde stempassen en het dubbele stemmen zou ook optreden bij het gebruik van een computer. Meerdere mensen in een hokje kan net zo goed voorkomen bij de computer. Gedoe met machtigingen hetzelfde.

Dus waar zou de stemcomputer dan wel een verbetering kunnen zien? Bij het tellen? Een computer zal bij het tellen altijd dezelfde uitkomst geven. Maar wie garandeert dat die uitkomst ook klopt? Zitten er geen (opzettelijke) fouten in de software? Kan het gecontroleerd worden? Willen wij ons echt overgeven aan de computer? Niemand, maar dan ook niemand kan achteraf een computer-telling controleren, want misschien gaat het al wel fout bij het opslaan van de stem.

De enige, 100% controleerbare (door iedereen die dat zou willen), en gegarandeerd juiste stemming is met papier. Papier is geduldig, papier kan zonodig tientallen of honderden keren herteld worden. Als verschillende tellers (ambtenaren, kiezers, kiesbaren), onafhankelijk van elkaar, op dezelfde uitslag uitkomen, weet je dat het juist is. Boven elke twijfel. Ja, dat is veel werk. Maar moeten we dat niet over hebben voor het zuiver houden van het meest belangrijke democratisch proces: het stemmen?

Het gebruiken van een papertrail (gewoon met de partij en naam, geen streepjescode, zodat de kiezer het ook kan controleren), is een goede combinatie. Op die manier hebben we snel een voorlopige uitslag, en kan bij twijfel, of ter steekproef, ook nog papier-geteld worden.

donderdag 25 februari 2010

Balkenende en staatsrecht

Twee interessante artikelen over een crisis in het rompkabinet Balkenende-III en de status van het demissionaire Balkenende-I (bedenk dat in die laatste ook de beslissing is genomen om de Irak-oorlog politiek te steunen)

http://www.tweedekamer.nl/images/20080401arsaequi_118-201477.pdf

http://www.tweedekamer.nl/images/VKOpenbaarbestuur20030501_118-201632.pdf

dinsdag 23 februari 2010

Nieuwe ministers

Ok, dus een aantal staatssecretarissen zijn bevorderd en een aantal ministers hebben dubbele functies gekregen:

een overzicht van opvallendheden:
- Onderwijs: Plasterk naar Rouvoet, dus van een atheïstische minister naar een streng-christelijke minister van Onderwijs. Tot zover de evolutietheorie. Ook homo-emancipatie valt dan onder Rouvoet. Ik kan dit geen vooruitgang noemen.

- Binnenlandse Zaken: Winnares van de Big Brother-award Guusje ter Horst wordt nu vervangen door de minister die ooit aftrad vanwege de overschrijding van opsporings-bevoegdheden en -normen door de politie, Hirsch Ballin. Daarnaast heeft hij nu zowel de politiemacht als de rechters onder zich.

- VROM komt onder Tineke Huizinga. Dat wordt dus chipkaartjes voor de natuurgebieden. Voordeel is dat natuur niet veel regie nodig heeft. Betekent wel dat ze het nog drukker krijgt, dus kan alleen maar slechter worden voor het OV-chipkaart-project.

- Defensie-minister van Middelkoop krijgt de portefeuille Wonen, Wijken en Integratie erbij. Dus kan het leger alsnog naar Gouda gestuurd worden.

Balkenende en botsende persoonlijkheden

http://adviespraktijk.info/2010/02/wie-wil-er-in-balkenende-iv/

Zeer interessant artikel over de invloed van Balkenendes gereformeerde achtergrond en de manier waarop hij omgaat met de andere ambitieuze en sterke persoonlijkheden in zijn verschillende kabinetten.

Trouwens, ook de overige blogs op deze site zijn zeer interessant, raken voor een deel ook de interesse-punten van mijn blog.